Ankara 4 Şubesi

Kadına Saygıyla başlar Kadının Saygınlığı...

Kıymetli üye kardeşlerim, hususen şubemizin emektar, cefakar üye hanım kardeşlerim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Eğitim bir sen kurulduğu 1992 yılından bu yana geçen 29 yıllık süreçte hak arama, haksızlığa karşı durma, mazluma ve mağdura el uzatma, milletimiz için adil bir ülke, insanlık için yaşanabilir bir dünya kurma ve medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etme mücadelesinde hep öncü olmuştur. Eğitim Bir Sen birçok alanda olduğu gibi kadın hakları ve kadının toplumdaki saygınlığının korunması konusunda da önemli kazanımlara imza atmıştır. Bize göre kadın, hayat gerçeğinin temeli, toplumsal hayatın kurucu aktörü, çalışma hayatımızın ana karakteri, her faaliyetimizin paydaşı; varlığımızın manevi derinliği, kültürümüzün taşıyıcı sütunu, öğütleriyle davranışlarımızın en belirleyici unsurudur. Kültürümüzün nesillere aktarılması, geleneklerimizin öğretilmesi, hayatın hikmetli yanlarının ‘ana öğüdü’yle yaşatılması, kadınlarımızın etkin gücünün en büyük göstergesidir. Değerli kardeşlerim, Bugün dünyada kadınlar bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın cinayetleri, kadına yönelik cinsel, fiziksel, duygusal, psikolojik, ekonomik her türlü şiddet, istismar, sömürü, savaşlar ve yoksulluk, bu sorunların başında gelmektedir. Oysa kadın, dünyayı imar eden, toplumu ihya ve kültürü ıslah edendir. Şefkat ve fedakârlıkları ile nesilleri eğitendir, alın teri döküp üretendir. İlk öğretmenimizdir kadın, annemizdir, dayanıştığımız kardeşimizdir. Ailenin ve toplumun temel taşı kadınlar herşeyden önce sevgiye, saygıya ve hürmete layıktırlar. Bu yönüyle pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. “Çocuklarınızı eşit tutun. Şayet çocuklar arasında fark koysaydım kız çocuğunu üstün tutardım” buyuran Peygamberimizin’in (sav) yaklaşımı, meselenin çözümüne nasıl da hikmetli/fıtri ve derin bir katkı sağlıyor. Değerli kardeşlerim Tarih boyunca sosyal değişim ve dönüşümün dinamiğinde hep kadın olmuştur. Geleceğimizi yeniden inşa etmek için Asr-ı Saadet’in zirve dönemlerindeki, Osmanlı’nın diriliş ve yükseliş dönemlerindeki, kurtuluş savaşındaki, 28 şubat sürecindeki ve 15 Temmuz direnişindeki kadın gerçeğini bugüne taşımak ve gelecekler buluşturmak zorundayız. Eğitim-Bir-Sen olarak, insan ve medeniyet değerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olacağına inanıyor; Dünya Kadınlar Günü’nün kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç ve imkân olmasını temenni ediyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

 

 

Tekin KORKU

Eğitim Bir Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanı