ANKARA (4) NO.LU ŞUBESİ İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN


| | |
| |

Şubemize bağlı işyerlerinde, kendilerinden üyelik ödentisi kesilen üyelerce, Sendikamızın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olması halinde işyeri sendika temsilcileri; Sendikamızın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip olamaması halinde ise sendika işyeri temsilcileri, 10 – 20 Eylül 2018 tarihleri arasında seçimle belirlenecektir.

İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi veya sendika işyeri temsilcisi seçilebilir. Bu durumda temsilcilerden biri Şube Yönetim Kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilecektir.

Bu kapsamda şubemize bağlı bütün üyelerimiz bağlı bulundukları işyerlerinde kendi aralarında işyeri temsilci seçimlerini gerçekleştirerek Seçim Yönetmeliği eki Ek-1 formunu kullanarak seçim sonuçlarını tutanağa bağlamak suretiyle, yukarıda mezkûr tarih aralığı içinde Sendika genel merkezine göndereceklerdir. (Seçim Yönetmeliği sendika web sayfasında bulunmaktadır)

işyeri temsilciliği seçim tutamağını buradan indirebilirsiniz

delege adaylığı başvuru formunu buradan indirebilirsiniz

İlanen duyurulur.

Top